Wonderful Global Welsh Stories Has Launched
New website launching soon.
Be amongst the first to know.

Cymuned Fyd-eang Cymru

Cymuned Fyd-eang i Gymru a Chyfeillion Cymru

 

Mae 3 miliwn o bobl yn byw yng Nghymru. Mae 3 miliwn o bobl arall ar draws y byd gydag affinedd tuag at Gymru. Mae miliynau mwy yn galw eu hunain yn ffrind i Gymru. Rydym yn fwy na'r tir rydym yn sefyll arno neu'r ffiniau ffisegol sydd o'n hamgylch ni.

Ni yw'r CymruByd-eang.

#WeAreTheGlobalWelsh

Dod a Chymru at ei gilydd

 

Gyda'n gilydd, byddwn yn creu cyfleoedd newydd, yn rhannu gwybodaeth, yn eich cyflwyno i bobl ledled y byd sy'n rhannu eich brwdfrydedd am Gymru a gwerthoedd Cymreig.

 

Byddwn yn helpu Cymru i gyflawni ei llawn botensial. Bydd hyn yn darparu budd economaidd a chymdeithasol sylweddol i Gymru a'r Cymry ar draws y byd.

 

Dathlu Talent Ryngwladol Gymreig

 

Mae gan Gymru lawer i fod yn falch ohono. Yn draddodiadol ein tirwedd, ein hiaith ac, wrth gwrs, ein tîm Rygbi.

 

Gallwn hefyd fod yn falch o'r dylanwad anhygoel mae'r Cymry yn ei wneud ar draws y byd. O enillwyr Gwobrau Nobel i'n henwogion ym myd celf a diwylliant i arweinwyr busnes rhyngwladol a'r bobl sydd wedi gwneud eu hunain yn bileri o fewn eu cymunedau. Mae eu hanesion yn rhan o stori Cymru.

Rydym yn darganfod a dathlu cyflawniad a llwyddiant y Gymraeg ble bynnag mae'n digwydd yn y byd, ac yn ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o arweinwyr, arloeswyr ac anturiaethwyr Cymreig.

Hafan Digidol ar gyfer y Gymuned CymryByd-eang

Rydym yn creu gofod ar-lein ar gyfer ein cymuned CymruByd-eang, Yno, byddwch yn gallu rhannu swyddi, digwyddiadau, gwybodaeth, cyfleoedd a llawer mwy.

Ein Partneriaid

Mae ein partneriaid yn darparu cymorth gwerthfawr er mwyn gweithio tuag at ein gweledigaeth o weld Cymru ryngwladol.

Os oes gennych ddiddordeb mewn dod yn bartner o CymruByd-eang neu i drafod unrhyw gyfleoedd fel partner, cysylltwch â ni.

Cysylltwch â ni

 

Cysylltwch â ni i ddarganfod mwy neu i fod yn rhan o gymuned CymruByd-eang.

 
hi@globalwelsh.com